Beslut: OpenArt flyttas fram till 2022

I dag tog kulturnämnden i Örebro kommun beslut att flytta fram konstbiennalen OpenArt från tidigare planerat 2021 till 2022. Ärendet återremitterades vid förra nämndmötet då det framkom information om möjligheten att hålla sig till den ursprungliga tidsplanen.

– OpenArt är helt beroende av externa medel, och ett vanligt år bidrar näringslivet med närmare en tredjedel av budgeten. Det innebär att OpenArt påverkas kraftigt av nya förutsättningar hos externa parter, och inte minst av Coronakrisen. Det är ett tufft läge för alla just nu, även kommunen har svårt att bidra på samma nivå som tidigare år, så vi har beslutat att flytta fram OpenArt ett år. Det är den bästa lösningen, säger Lennart Bondeson, ordförande i Kulturnämnden.

I OpenArts redovisning 2019 så hade man en budgetram från Örebro kommun som låg på 7,8 miljoner kronor samt 3,2 miljoner kronor i externa medel i form av försäljning, stipendier, samarbeten, barter och sponsring.

– Vi är mitt uppe i planeringen för nästa OpenArt, och ett vanligt år hade vi varit i full gång med att söka medel och kontakta näringslivet. Men utifrån rådande omständigheter så ser vi stora svårigheter och en stor osäkerhet att få ihop den finansieringen som vi är i behov av för att genomföra ett OpenArt 2021, säger Elisabeth Magnusson, verksamhetschef Allmänkultur.

, ,