Byggstart för ny förskola vid Alnängarna

Nu har Futurum tagit de första spadtagen för byggnationen av Alnängarnas förskola, en förskola belägen vid CV-området i närheten av Alnängarnas koloniområde. Under hösten 2021 beräknas barn och pedagoger flytta in.

Förskolan kommer att byggas utifrån konceptet Framtidens förskola 2.0, där Örebro kommun vill främja ett gott samarbete mellan avdelningarna och möjliggöra en bra pedagogisk verksamhet.

Liksom förskolan Beckasinen och förskolan Fiskgjusen kommer Alnängarnas förskola att ha trästomme och fasaden kommer att vara helt i trä. Förskolan byggs miljösäkert och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver med material från SundaHus databas.

Förskolan har upphandlats via ett ramavtal och ska byggas som en partnering/samverkansentreprenad i totalentreprenadform mellan Futurum och SjötorpsHus.

Alnängarnas förskola kommer att rymma cirka 90 barn och 18 pedagoger. Huset kommer att bestå av två våningar med fem avdelningar och ett tillagningskök.

källa: Futurum

,