Konsthallen flyttar till Kulturkvarteret – inflytt nästa år

Örebro kommuns Kulturnämnd beslutade den 8 juni att Örebro konsthall ska flytta till före detta Riksbankshuset, och bli en del av Kulturkvarteret.

­I samband med bygget av Kulturkvarteret och ombyggnationen av före detta Riksbankshuset öppnades en möjlighet att omlokalisera Konsthallen till nya mer anpassade lokaler. Genom att addera Konsthallen till Kulturkvarterets organisation och vision tas nu ytterligare steg mot ett kulturellt kraftverk för kommunens och regionens invånare.

– Örebro växer och behöver en konsthall av större format. Att flytta Konsthallen till Kulturkvarteret känns som den sista viktiga pusselbiten för att skapa ett Kulturkvarter i sin fulla kraft, säger Lennart Bondesson, ordförande i Kulturnämnden.

När Kulturkvarteret står klart ska det erbjuda en gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möjliggöra möten för alla, men med särskilt fokus på barn och unga. Under samma tak kommer Kulturskolan, Stadsbiblioteket, Länsmusiken, kommunala gymnasieskolans estetprogram och nu även Örebro konsthall att verka.

­– Det kommer att bli otroligt bra, jag ser så många möjligheter till samordningsvinster och spännande samarbeten. Genom att samla dessa verksamheter i samma kvarter kan vi nå fler målgrupper och tillsammans bidra till att sänka tröskeln till kulturen för Örebros invånarna och besökare säger Karin Beckman, verksamhetschef Kulturkvarteret

– Flytten till Kulturkvarteret kommer att ge Konsthallen möjlighet till ett större och mer varierande utställningsprogram, där två utställningar kan visas parallellt. Det kommer innebära mer utställningsmöjligheter för de lokala konstnärerna och möjlighet att tillgängliggöra den kommunala konstsamlingen med tematiska utställningar, säger Elisabeth Magnusson, verksamhetschef Allmänkultur.

– En stor förbättring blir vår nya skaparverkstad, den ser jag verkligen fram emot. Den ger oss möjlighet att utveckla vår pedagogiska verksamhet. Vi kommer kunna ta emot många fler skolelever, och låta dem få ta del av konsten och få prova på eget skapande, säger Anna-Karin Wulgué, Konsthallschef på Örebro Konsthall.

Konsthallen planeras flytta in i sina nya lokaler i Kulturkvarteret under år 2021.

källa: Örebro kommun/arkivbild