Lärarförbundet: Behöver rekrytera 2 000 lärare

Lärarförbundet: “Lärarbristen drabbar Örebro län hårt. Rekryteringsbehovet de närmaste åren motsvarar mer än en tredjedel av lärarkåren. Framför allt kommer det att saknas behöriga lärare i grundskolans högre klasser och gymnasiet.
Det visar en genomgång av lärarbehovet i Örebro som Lärarförbundet kan presentera i dag.

Många äldre lärare runtom i landet gör den här veckan sina sista arbetsdagar innan pensionen. I Örebro är 10 procent av lärarna över 60 år.

När lärare går i pension behöver det fyllas på med nya. Under de närmaste åren finns det ett sammanlagt rekryteringsbehov på 2 200 lärare och förskollärare i Örebro län, vilket motsvarar mer än en tredjedel av den nuvarande lärarkåren. Rekryteringsbehovet beror inte bara på pensionsavgångar, utan också på att många lärare är obehöriga och antalet elever ökar”.

– Att lärarbristen är ett stort hot mot svensk skola borde inte vara en nyhet för någon. När lärare saknas drabbas eleverna och det leder till en ohållbar arbetsbelastning för de behöriga lärarna, det har inte minst situationen under coronapandemin visat, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Lärarförbundet.

källa: Lärarförbundet

,