Tolv extra miljoner till idrotten och näringslivet – åtgärder presenteras inom kort

I maj beslutade den politiska ledningen i Örebro kommun om ett arbetsmarknads- och tillväxtpaket motsvarande 40 miljoner under tre år. Insatser som kommer bestå av utbildnings- och matchningsinsatser för att dämpa arbetslöshet och mildra effekterna till följd av Coronaviruset. Nu tas ytterligare steg i att stötta det lokala näringslivet och idrottsföreningar i Örebro kommun.

– Kommunledningen har för avsikt att besluta om ytterligare åtgärder för att stötta det lokala näringslivet och idrottsföreningar. Det har tagit lite tid att få fram ett sådant här paket, men vi kan inte spendera pengar som vi inte har. Nu ser vi att vi har fått ihop en bra helhet tillsammans med de åtgärder som vi presenterat tidigare kring bland annat arbetsmarknads- och tillväxtpaketet, säger Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunledningen har gett förvaltningen i uppdrag att ge konkreta förslag på tillvägagångssätt och vilka beslut som behöver tas för att verkställa den politiska viljan så snart som möjligt. Örebro kommun kommer tillsammans med de kommunala bolagen i närtid presentera flera åtgärder för att underlätta för näringsliv och för idrottsföreningar.

– I utmanande tider är det viktigt att kommunen är med och stöttar näringsliv och idrottsföreningar. Vi för en tät dialog både med näringslivet, föreningslivet och oppositionen för att på bästa sätt underlätta för aktörer vars verksamhet påverkats av Covid-19, säger Per-Åke Sörman (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

Kommunledningens åtgärder presenteras under de kommande två veckorna och finansieras genom att kommunkoncernen omdisponerar medel. Den sammanlagda summan för stödet uppgår till 12 miljoner kronor.

– Flera av de åtgärder vi planerar att genomföra tillsammans med de kommunala bolagen kommer att underlätta för företagare och idrottsföreningar. Vår ambition är också att på något sätt uppmuntra Örebro kommuns personal samtidigt som vi på ett bra sätt kan stödja det lokala näringslivet, men vi behöver ha lite mer tid på oss innan vi kan presentera konkreta åtgärder i den frågan, säger Lennart Bondeson (KD),

källa: Örebro kommun

,