Coronastöd till näringslivet: Hyresrabatter och lägre avgift för uteserveringar

Coronapandemin slår hårt mot ekonomin och vissa branscher är mer drabbade än andra, inte minst inom restaurang och besöksnäringen. Örebro kommun har tidigare fattat beslut om ett antal lättnader riktade mot näringslivet.

Bland annat gavs möjligheten att redan i mars öppna uteserveringar och det har varit möjligt att ansöka om uppskov på hyror och andra avgifter. Kommunledningen vidtar nu ytterligare åtgärder för att stödja det lokala näringslivet och avsätter två miljoner kronor till detta.

-Hela Örebro har glädje av ett aktivt restaurangliv och att det finns levande platser att besöka till exempel i Wadköping och Stadsträdgården. Det är ofta småföretag som sliter hårt för att ge oss alla mervärden och vi vill med den här satsningen underlätta något i den tuffa situation som vi befinner oss i, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Regeringen har tidigare fattat beslut om möjligheten till tillfällig rabatt för vissa utsatta branscher inom framför allt sällanköpshandel, hotell, restaurang och bygger på att den som är hyresvärd sänker den fasta hyran under perioden 1 april till 30 juni. Som hyresvärd vill vi som kommun nu möjliggöra att möta upp delar av det stödet som fastighetsägare. Därför avsätter vi en miljon till hyreslättnader för hyresgäster inom framför allt besöksnäringen.

-Många av de som berörs är småföretagare som har drabbats hårt av uteblivna eller minskade intäkter. Vi har därför sett över vad vi som hyresvärd kan göra för att underlätta i det här läget och hoppas att den miljon vi avsätter till detta kan göra stor skillnad för berörda företagare, säger Linda Larsson (C), vice ordförande i programnämnd samhällsbyggnad.

Ytterligare en miljon kronor avsätts för att ge en lättnad till restaurangnäringen och uteserveringarna. De har tagit ett stort ansvar i att följa rekommendationerna för att minska smittrisken vilket lett till minskat antal platser på uteserveringarna och därmed tappade intäkter under sommaren.

-De insatser vi nu aviserar har föregåtts av många konstruktiva samtal med berörda näringsidkare och organisationer om utmaningarna som Corona fört med sig och även en god och aktiv dialog med oppositionspartierna. Att vi nu kan avsätta en miljon kronor till sänkta avgifter för uteserveringar och på så sätt stötta det lokala näringslivet är glädjande, säger David Gelinder (KD), presidieledamot i programnämnd samhällsbyggnad.

källa: Örebro kommun

,