Klartecken för nytt kontorshus helt i trä – polisen flyttar dit

Nu är det klart att Sveriges första klimatneutrala kontorshus byggs i Örebro. Huset som blir helt i trä ingår i Örebro kommuns pilotprojekt ”Vi ger arkitekten makten” och är skapat av Utopia arkitekter tillsammans med Castellum. Det är även klart att det blir Polismyndigheten som flyttar in, och därmed kan bygget starta redan i sommar.

Pilotprojektet ”Vi ger arkitekten makten” är initierat av Stadsbyggnad Örebro med avsikt att uppmuntra innovativa lösningar vad gäller samarbetsformer, byggteknik och arkitektur. Den unika kontorsbyggnaden kommer att byggas mitt emot Resecentrum i centrala Örebro, på en tomt som kommunen avser att sälja.

– Det är fantastisk att projektet nått så här långt! Det visar att det lönar sig att våga pröva nya vägar, samtidigt har det ju varit ett samarbete som krävt mycket tålamod och mod från alla parter. Och det är extra spännande att Polisen flyttar in i en byggnad av trä som har en så mjuk och inbjudande karaktär, säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt.

Byggnadens klimatambitioner har skruvats upp under hela processen och nu avslöjar Castellum att byggnaden ska bli klimatneutral något de, så som tidplanen ser ut, kommer att bli först i Sverige med när det gäller kontorshus. Huset byggs helt i trä och certifieras enligt Sweden Green Building Councils nya certifiering NollCO2, som ställer mycket högra krav på material, energiförbrukning och ett stort antal andra faktorer. Klimatneutralitet i projektet uppnås främst genom att använda stommar i trä, på så sätt blir utsläppen 40 procent lägre jämfört med stål och betong som är de vanligaste konstruktionsmaterialen. Byggnaden kommer även att förses med solpaneler som förutom att försörja byggnaden ger överskott av förnybar energi som kan användas av fler.

– I detta projekt är det en arkitekt som fått en markanvisning istället för en byggherre, vilket är ett sätt att vända på den normala ordningen och det har varit spännande att följa hur det har påverkat byggnadsprojektet. Att vi nu får se ett resultat med en koldioxidneutral kontorsbyggnad på en central plats i Örebro är mycket positivt för vår fortsatta utveckling mot att bygga mer hållbara miljöer, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd och ansvarig för Samhällsbyggnadsområdet

Pilotprojektet ”Vi ger arkitekten makten” som byggnaden är resultatet av har utvecklats inom ramarna för den så kallade Örebromodellen, men den här gången fick Utopia arkitekter en option på den kommunägda marken. De valde sedan att ingå ett avtal med Castellum som kommer att bygga huset.

Platsen i korsningen Östra Bangatan och Östra Nobelgatan har varit en svår utmaning för arkitektkontoret när de ritat byggnaden. Tomtytan är väldigt begränsad i storlek och omgiven av gator och järnvägsspår tätt inpå. Platsen har också ett mycket exponerat läge i stadsmiljön vilket ställer höga krav på arkitekturen.

Kontorshuset kommer att rymma 6900 kvm kontorsyta i 7 våningar med en hög uppglasad bottenvåning. Byggnaden är resultatet av ett mycket tätt samarbete mellan Utopia arkitekter och Castellum. Kommunen sammanställer nu en genomlysning av processen tillsammans med Utopia och Castellum för att lära sig mer om varandras roller och om hur samarbetsformen fungerat.

Bygget planeras starta redan sommaren 2020 och vara klart för Polismyndigheten till våren 2022.

källa/foto: Örebro kommun/Utopia Arkitekter

,