Öbo blir första bostadsföretag att levererar el till Svenska Kraftnät

ÖrebroBostäder är det första bostadsbolaget i Sverige som nu blir en lokal leverantör av elenergitjänster till Svenska kraftnät. “Det är ett paradigmskifte i energimarknadens historia, då ett bostadsbolag för första gången får leverera el i det nationella kraftnätet och inte bara vara en mottagare. Det är också ett viktigt steg i att förverkliga Örebro som en smart klimatstad”, skriver Öbo i ett pressmeddelande.


Svenska kraftnät har godkänt ÖBO som det första bostadsbolaget att bli en lokal leverantör av elenergitjänster till Svenska kraftnät och det är ett unikt skifte på energimarknaden. Det innebär att ÖBO som elenergitjänsteleverantör kan avlasta det nationella kraftnätet. Nya industrier och verksamheter, som kräver mycket kapacitet i näten kan idag ha problem med att expandera och etablera sig i delar i landet där kapacitetsbristen är ett faktum. En lokal leverantör av elenergitjänster bidrar till att öka kapaciteten i närområdet.

– Det är en milstolpe inte bara för fastighetsbranschen, utan även för energibranschen. ÖBOs byggnader bidrar inte bara lokalt med hållbara och prisvärda bostäder, utan stöttar också det nationella systemet för överföring av elkraft till våra städer, istället för tvärtom. Ett paradigmskifte som bidrar till den nödvändiga omställningen för att våra samhällen ska klara klimatmålen, säger Jonas Tannerstad, chef för el- och automation, ÖrebroBostäder AB.

Totalt har ÖBO sju adresser som tillsammans utgör en kraftfull lokal leverantör av elenergitjänster. Istället för att husen endast är en konsument av energitjänster blir de nu också en leverantör. Nästa steg på resan är stadsdelen Tamarinden, ett helt nytt bostadsområde med 600 bostäder som ska byggas, som också kan bli en lokal elenergitjänsteleverantör när dess fastigheter blir uppkopplade mot varandra. Då har Örebro tagit ett stort steg mot målet att bli en klimatsmart stad.

,