Kommunen ger stöd till idrottsföreningar – rabatt på lokalhyror

Nu är det klart att Örebro kommuns stöd till idrottsföreningar genom hyressubventioner uppgår till 1,5 miljoner kronor samt att Örebroporten därutöver ger hyreslättnader till särskilt påverkade hyresgäster på Eyrafältet, däribland Örebro kommun. Örebro kommuns stöd fördelas av Fritidsnämnden.

-Vi ser att flera idrottsföreningar drabbas hårt av pandemin och vi vill på detta sätt mildra konsekvenserna av Coronavirusets effekter. Det känns jättebra att vi har möjlighet att ge detta stöd både till elitföreningar och till breddidrotten, säger Marie Brorson (S), Fritidsnämndens ordförande.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med förslag på konkret fördelning av resurserna till föreningar som är hyresgäster hos kommunen och som har möjlighet att få hyressubventioner. 

Örebroporten ger en generell hyressänkning till Örebro kommun, som fördelas via Fritidsnämnden, men för också dialog med enskilda aktörer om eventuella hyreslättnader.

-Vi ser att vissa idrottsföreningar drabbats extra hårt i spåren av Corona och vi tittar på hur vi kan bidra med lättnader som fastighetsägare. Som arenaägare är Örebroporten förstås mån om att det även fortsättningsvis ska bedrivas elitverksamhet på arenorna. Vi tittar nu hur vi konkret kan ge hyreslättnader på de kommersiella ytorna för både fotbollen och hockeyn, säger Lennart Bondeson (KD), ordförande Örebroporten.

Stödet till föreningslivet är en del av Örebro kommuns ansträngningar för att mildra effekterna av Corona. Tidigare har näringslivet får stöd genom tillväxtpaketet och genom sänkta hyror och avgifter för exempelvis aktörer i Wadköping, Karlsund och restaurangägare.

-Känns bra att vi nu också kan kanalisera stöd till föreningslivet genom att omdisponera resurser i kommunkoncernen.  Flera av de åtgärder vi presenterat kommer ge konkreta lättnader för företag, organisationer och föreningar som har det tufft just nu, säger Per-Åke Sörman (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

källa: Örebro kommun

,