86 föreningar får nära sex miljoner i Corona-stöd

Regeringen gav den 20 mars besked om ett stödpaket på 500 miljoner kronor för att täcka idrottsrörelsens uteblivna intäkter och kostnader för evenemang som föreningen inte kommer undan för perioden 12 mars – 30 juni. Av dessa pengar fördelas 91 procent till närmare 4 000 föreningar i landet och nio procent till förbund och dess distrikt. Inom ramen för förbundens erhållna medel inryms elitklubbarna.

I Örebro län har 86 föreningar beviljats stöd på tillsammans totalt 5 994 000 kronor. Sedan tidigare vet vi att regeringens stödpaket knappt täcker hälften av de uteblivna intäkterna som uppgår till 1,3 miljarder kronor.

– Vi är glada över att kunna förmedla det här stödet som en hjälp för föreningar att överleva och kunna fortsätta erbjuda idrottsaktiviteter till framförallt barn och ungdomar, säger Charlotta Stenhem, distriktsidrottschef för RF-SISU Örebro län.