Utredarens förslag: Flytta restauranghögskolan till Örebro

Nu är utredningen av Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet klar. Utredaren Erik Amnå rekommenderar att universitetet flyttar institutionen från Grythyttan till Campus Örebro. Universitetsstyrelsen tar inriktningsbeslut i september.

Utifrån en bedömning av de akademiska förutsättningarna är rekommendationen att flytta verksamheten till Campus Örebro. Detta skriver Erik Amnå i rapporten som han presenterat för universitetsstyrelsen idag. 

I rapporten anger han flera skäl. Forskningsmiljön är liten, med begränsad publicering och små externa forskningsanslag. Ekonomin är ohållbar med underskott för universitetet varje år trots extra riksdagsanslag på fyra miljoner. Det är svårt att rekrytera personal. Behovet av lokalutveckling är stort. 

Dessutom tycks varumärket numera ha sin största betydelse regionalt. Det initialt höga söktrycket till utbildningarna har de senaste åren bytts ut mot ett sjunkande intresse med viss återhämtning inför höstterminen 2020. År 2019 antogs bara hälften så många studenter som 2015, vilket också påverkar den studiesociala miljön.

– Trots alla extra satsningar, som har gjorts de senaste 20 åren, har problemen kvarstått. Ekonomin är en konsekvens av de andra bristerna och därför kan man inte lösa problemen genom att skjuta till mer pengar, säger Erik Amnå. 

källa: Örebro universitet

,