Tre miljoner till AI-satsningar på universitetet

KK-stiftelsens extra utlysning i spåren av pandemin gav stort gensvar bland högskolor och nya universitet. Nu beviljar KK-stiftelsen 39 miljoner kronor till satsningar som på kort tid ska bidra till kompetensutveckling för näringslivet.

Totalt inkom 37 ansökningar till den särskilda utlysning som KK-stiftelsen gjorde i början av maj och som syftar till att ge högskolor och nya universitet möjlighet att stötta företag drabbade av coronakrisen med vidareutbildningar på avancerad nivå och forskarnivå. KK-stiftelsen har nu beslutat att bevilja 17 ansökningar till ett belopp om totalt drygt 39 miljoner kronor.

– Ansökningarna har en tydlig inriktning på kompetensutveckling men vi ser också att lärosätena tagit intryck av pandemin i sig. Flera ansökningar fokuserar till exempel på hur globala försörjningskedjor kan bli mer tillförlitliga och andra tar upp behovet av digitalisering av både utveckling, produktion och utbildning, säger Eva Schelin, vd på KK-stiftelsen.

Den särskilda utlysningen är unik för KK-stiftelsen genom inriktningen på företag och branscher som är särskilt drabbade av coronakrisen. Även den relativt korta tiden fram till att de beviljade projekten ska ge effekt skiljer sig från KK-stiftelsens ordinarie finansieringsverksamhet.

– Vi ställer denna gång som krav att insatsen ska ge en tydlig effekt i näringslivet inom ett år. Det gör vi för att behovet i näringslivet är här och nu och för att vara ansvarsfulla med det kapital som vi förvaltar. De projekt som nu har beviljats kommer att påbörjas omedelbart efter sommaren, säger Eva Schelin.

Örebro universitet får tre miljoner för att bygga ut den befintliga satsningen på kompetensutveckling inom AI-området.

– I en tid då många är permitterade kan vi ge fler chansen att kompetensutveckla sig inom AI. Tillsammans med KK-stiftelsen bygger vi nu broar till den framtid som kommer efter Corona-pandemin, säger Johan Schnürer, rektor på Örebro universitet.

källa: KK-stiftelsen