Unikt fynd på slottet – målningar från 1500-talet

Nu pågår arbetet med att varsamt frilägga och restaurerar målningar från 1500-talets mitt på Örebro slott. Målningar som tills idag varit dolda under flera lager av mer sentida byggmaterial.

-Bilderna visar fresker i en fönsternisch som byggdes på 1570-talet med mönster som var vanliga på den tiden. Tyvärr har vi upptäck flera skador i nischen, sprickor och eventuella sättningar som kan ha uppstått i ett tidigt skede, säger slottsarkitekten Tina Wik.

-Denna del av slottet hör till tillbyggnaden som beställdes av hertig Karl när han tilldelades Örebro slott efter Gustav Vasas död. Den hör till förlängningen av den södra längan mot öster på bottenvåningen, våningen över källarvåningen, berättar hon vidare.

Samtidigt i slottsköket har ett trägolv från mitten av 1700-talet åter sett dagens ljus, berättar Tina Wik, som arbetar på uppdrag av Statens Fastighetsverk. Trägolvet, som är av furu, passar bättre till den övriga inredningen i köket än den plastmatta som låg där tidigare. Även golvet får en varsam renovering med tekniker lämpade för återställandet.

foto: Tina Wik, Tina Wik Arkitekter AB/Länsstyrelsen Örebro