Fler unga får sommarjobb hos Öbo

Örebrobostäder AB har beslutat att göra extra satsningar för att få ungdomar i jobb och öka tryggheten i stadsdelarna.

“Under en normal sommar tar ÖBO in drygt 100 ungdomar för sommarjobb och cirka 40 säsongsanställda. I år har vi beslutat att utöka skaran med olika typer av extrajobb. Vi räknar med att sysselsätta ungefär 160 extra ungdomar i sommar. En sommar när många örebroare är hemma, kan det bli stökigare än vanligt. Därför har vi satsat på olika trygghetsskapande åtgärder under sommaren”, skriver Öbo.

– I arbetet med att återstarta Örebro efter Coronapandemin är det många som måste bidra med det man kan. Inom kommunkoncernen har vi fört en dialog med de kommunala bolagen för att komma fram till hur vi på bästa sätt tillsammans kan stötta olika delar i Örebro, från näringsliv till idrotten och inte minst som arbetsgivare. Tillsammans kan vi göra mer än var för sig och så hoppas jag fler tänker, säger Kenneth Handberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

källa: Öbo/ Örebro kommun

,