Passa på att söka stöd för solceller – sista ansökan 7 juli

Det nuvarande solcellsstödet har varit populärt. Fram till den sista maj hade 1 105 hushåll och företag i Örebro län beviljats stöd och under de senaste 12 månaderna har 721 nya ansökningar lämnats in. Men nu införs ett ansökningsstopp för stödet redan den 7 juli 2020.

– Intresset att investera i egna solceller har aldrig varit större. Under 2019 installerades 218 nya solcellsanläggningar i Örebro med hjälp av solcellsstödet, men den som vill ha stöd i år måste skynda på med sin ansökan, säger Anna Werner, vd på branschföreningen Svensk Solenergi.

Till 2021 har regeringen föreslagit ett nytt grönt skatteavdrag, liknande rotavdraget, för privatpersoner som installerar solceller. Stödet är lägre än det nuvarande solcellsstödet, men samtidigt mer säkert då det inte är begränsat till en fast summa pengar. Företag, lantbruk och bostadsrättsföreningar, däremot, riskerar att bli helt utan stöd efter den 7 juli 2020 eftersom regeringen än så länge inte har lämnat något besked om nytt stöd för dem.

– Det befintliga solcellsstödet bör förlängas för juridiska personer som vill minska sina energikostnader och bidra till klimatomställningen. Nivån på stödet kan successivt trappas ner till noll, men ett tvärstopp med så kort varsel är inte rimligt, säger Anna Werner.

Det är visserligen bråttom att söka stödet, men själva installationen behöver inte vara klar förrän den 30 juni 2021, enligt nuvarande regler för solcellsstödet.

källa: Svensk Solenergi