Stabilt Corona-läge – över 2 000 smittade i länet

Läget när det gäller smittspridningen av coronaviruset inom Region Örebro län är för närvarande stabilt. Antalet sjukhusvårdade patienter ligger kvar på samma nivå och det finns vårdplatser så att det räcker.
– Vi ser en fortsatt viss minskning av antal nya bekräftade fall varje vecka. Totala antalet fall har nu nått över 2 100. Som tidigare utgör mer än hälften av de bekräftade fallen prover tagna på personal. Med sommar, semester och även möjligheter till resande som ligger framför oss är det viktigt att vi alla tar fortsatt ansvar och hjälps åt för att minska smittspridningen, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

De senaste siffrorna över antalet fall är följande:

Antal bekräftade fall i Region Örebro län: 2 138
Covid-patienter på vårdavdelning: 32
Covid-patienter på intensivvårdsavdelning: 12

– Antalet patienter som vårdas för covid-19 på covid-vårdavdelningar och covid-IVA inom hälso- och sjukvården ligger stabilt och det finns en reservkapacitet om ett ökat vårdbehov skulle uppstå. Det finns en tydlig planering för sommaren när det gäller sjukvården i stort, inklusive covid-vårdplatser och covid-IVA. Vid ett ökat behov av platser fattas beslut i den regionala särskilda sjukvårdsledningen som kommer vara aktiverad under sommaren. Sjukvården har beredskap för andra allvarliga händelser/katastrofer och planering för hösten pågår, säger Claes-Mårten Ingberg, chefläkare.
källa: Region Örebro län