Kommunens miljonsatsning: Yrkesutbildningar för att få arbetslösa snabbt tillbaks i jobb

I maj beslutade Kommunstyrelsen att cirka 40 miljoner kronor ska gå till ett tillväxt- och arbetsmarknadspaket. En stor del av pengarna ska gå till ett utökat yrkesutbildningsutbud, till utbildningar som leder till att fler får ett jobb på relativt kort sikt. Utbildningarna vänder sig framförallt till de som har förlorat sitt jobb, permitterats eller varslats på grund av coronapandemin.

Till hösten startas det upp sex nya eller förstärkta yrkesutbildningar för vuxna. Bland annat elektrikerutbildning, byggutbildning och larmteknikerutbildning samt två utbildningar till personbils- och lastbilsmekaniker. Totalt handlar det om en utökning med 100–150 nya studieplatser.

– Många av utbildningarna är framtidssäkra och är i branscher som är i stort behov av arbetskraft, trots pandemin. Till exempel lastbilsmekaniker eller distributionselektriker, säger Linus Jonasson, rektor för yrkesvux.