Örebro ska styras från en ny plats – start i höst

Efter sommaren kommer kommunfullmäktige i Örebro kommun använda nya lösningar för att återigen kunna samlas med samtliga 65 ledamöter på plats. Conventum kongress kommer att användas. Ett beslut som fattats för att säkra demokratin.

På grund av Covid-19 pandemin, har kommunfullmäktige i Örebro under april, maj och juni sammanträtt med halverat antal ledamöter och under kortare mötestider än vanligt.

-Det sågs på kort sikt som nödvändigt, men har haft negativa inverkningar på fullmäktiges arbete. Många ärenden har bordlagts och skjutits på framtiden. Många valda ledamöter har inte haft möjlighet att utöva sitt uppdrag att representera medborgarna, så som de är utsedda att göra, säger fullmäktiges ordförande Agneta Blom.

Från september kommer fullmäktige återgå till att sammanträda med samtliga 65 ledamöter på plats. Sammanträdet kommer att äga rum i Conventum kongress. Mötet kommer att genomföras med respekt för aktuella restriktioner och råd från Folkhälsomyndigheten. Ledamöterna kommer att placeras med ordentlig tilltagna mellanrum. Icke tjänstgörande ersättare kommer att följa mötet från Rådhusets sessionssal för att vara insatta i debatten och snabbt kunna komma på plats i Conventum om någon tjänstgörande ledamot behöver ersättas under mötets gång. Vad gäller ledamöter som är 70 år eller äldre, samt andra som tillhör definierade riskgrupper, kommer fullmäktige att följa aktuella restriktioner utfärdade av Folkhälsomyndigheten. Ambitionen är att dessa ledamöter kommer att delta i mötena så snart det blir möjligt.

Mötet kommer som vanligt att direktsändas på kommunens webbplats. Intresserad allmänhet som vill följa mötet rekommenderas att i första hand göra det på webben hemifrån. Den som inte har möjlighet till det, kommer att få möjlighet att följa sändningen från lokal som kommunen erbjuder. Detaljer kommer att meddelas i kungörelsen till mötet.

-Beslutet om att genomföra fullmäktige på det här sättet har fattats av ett enigt fullmäktigepresidium. Vi tycker att det är det bästa sättet att säkra att kommunfullmäktige kan utöva sitt demokratiska uppdrag under omständigheterna , säger Agneta Blom, fullmäktiges ordförande.

källa: Örebro kommun