Biljetten betalar snabbare tåg mellan Stockholm och Oslo

En ny utredning visar att biljettintäkterna räcker för att finansiera en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm.

– Vi har låtit undersöka vad det skulle kosta om den norska och svenska staten valde att brukarfinansiera de nya järnvägslänkarna som krävs för att nå en restid under tre timmar. Det visar sig att en blygsam höjning av dagens biljettpris är fullt tillräcklig för att klara investeringen som krävs för att bygga en ny järnvägslänk över gränsen och för att koppla ihop Mälarbanan med Värmlandsbanan, säger Jonas Karlsson, VD på Oslo-Sthlm 2.55.

Om tåget klarar en restid på under tre timmar mellan Oslo och Stockholm skulle två tredjedelar av resenärerna i stråket välja tåget enligt beräkningar från Kungliga tekniska högskolan. Det skulle i sin tur generera intäkter på nästan två miljarder kronor om året. Efter att kostnaden för tågtrafiken är betald skulle det finnas en miljard kronor kvar för att betala de nya järnvägarna. Kombinationen av att flytta många flygresenärer till tåget till en relativt låg kostnad är det som gör Oslo-Stockholm till Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt.

– Vi har visat att det här projektet är väldigt lönsamt för den som väljer att göra investeringen – men samhället och klimatet är de riktigt stora vinnarna. Med tanke på det ekonomiska läget borde staterna prioritera infrastrukturprojekt som bär sig själva och som bevisligen skulle skapa stora positiva effekter för klimatet och ekonomin, säger Jonas Karlsson.

,