Universitetet på plats 75 av världens alla “unga” lärosäten

Örebro universitet placerar sig på plats 75 när Times Higher Education rankar unga lärosäten i världen.  – Det är glädjande att universitetet behåller den höga placeringen trots fortsatt ökad konkurrens, säger Örebro universitets rektor Johan Schnürer.

Lärosäten bedöms utifrån fem parametrar – undervisning, forskning, citeringar, internationalisering och samverkan med näringslivet. Örebro universitet utmärker sig särskilt inom indikatorn citeringar – ett mått på att forskare runt om i världen hänvisar till forskning utförd vid Örebro universitet i sina vetenskapliga artiklar.

– Tittar man bara på citeringar hamnar universitetet på plats 30 bland de unga universiteten i världen, vilket är en mycket bra placering, säger Johan Schnürer.

,