Kommunfullmäktiges ordförande Agneta Blom (S) slutar

Agneta Blom lämnar sin plats i Örebro kommunfullmäktige och uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande den 31 oktober i år. Agnetas sista insats på sitt uppdrag blir att leda det möte med kommunfullmäktige som ska fatta beslut om kommunens budget för 2021.

-Genom att vara ledamot i kommunfullmäktige har jag gjort värnplikt som
medborgare i demokratin. Jag tackar för det förtroende som väljarna givit mig i valet 2014 och 2018. Jag har försökt använda ert förtroende så väl jag kunnat. Jag tackar Socialdemokraterna i Örebro och alla ledamöter i kommunfullmäktige som var med och valde mig till Örebro kommuns första kvinnliga fullmäktigeordförande. Det förtroendet har jag ansträngt mig för att bära upp på ett sätt så att hela fullmäktige –
oberoende av partitillhörigheter – ska känna sig respekterade. Jag har under åren fått förtroenden som visar att det, trots partipolitiska motsättningar, verkar ha fungerat ganska väl, säger Agneta Blom.

Skälet till Agneta Bloms avsägelse är att hon har svårt att förena sitt uppdrag med jobb och privatliv. Agneta kommer att vara fortsatt aktiv i styrelsen för Socialdemokraterna i Örebro
kommun.