Uppsagda får studera AI gratis på universitetet – del i regeringens satsning

För att möta effekterna av coronapandemin satsar regeringen totalt 160 miljoner på korta kurser och det livslånga lärandet. En viktig del i satsningen är de AI-kurser för yrkesverksamma som Örebro universitet nu kan erbjuda personal som drabbats av coronakrisen.

– Korta, flexibla kurser även på avancerad nivå behövs för det livslånga lärandet, inte minst på grund av den snabba tekniska utvecklingen, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

För att möta upp regeringens satsning har Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet, uppmanat AI-forskarna vid Örebro universitetet att undersöka möjligheterna för att skapa fler kurser inom AI på avancerad nivå inom programmet Smarter 2.0, som stöttas av KK-stiftelsen. Parallellt med det ser man även över hur antalet platser på de befintliga kurserna ska kunna ökas.

– Livslångt lärande är en väldigt stor fråga och vi på Örebro universitet har tittat mycket på spetskompetenserna inom AI och att ge möjligheter till yrkesverksamma. Det kommer att bli viktigt framåt att definiera vilken roll och strategi vi vill ha när det gäller livslångt lärande. En sak är säker – samarbete och incitament är otroligt viktigt och vi vill samarbeta både med industrin och behovsägarna och med andra lärosäten, säger Amy Loutfi.

Redan nu finns möjligheten för yrkesverksamma inom industrin att söka fyra kurser till hösten: Maskininlärning del 1, Mixed reality i industriella tillämpningar, Reinforcement learning del 1 och Introduktion till artificiell intelligens. Nu är det också möjligt för personal att vidareutbilda sig inom AI under permitteringsperioden. Kurserna är gratis och kommer i höst att hållas helt på distans.

,