Nu kan alla med symtom testa sig för covid-19

Nu utökas provtagningen i länet ytterligare vilket innebär att allmänheten kan testa sig för covid-19. Syftet är att ytterligare minska smittspridningen. 1177.se blir navet för provtagningen som plats för både tidsbokning och provresultat.
– Omfattande provtagning av regionens och kommunernas vård- och omsorgspersonal startade tidigt och har succesivt utökats till att omfatta personal inom samhällsviktiga verksamheter. Nu inför vi egenprovtagning och kan på så vis även erbjuda allmänheten med symtom provtagning för pågående infektion med covid-19, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare, Region Örebro län.
Från och med onsdag den 1 juli erbjuds allmänhet som uppvisar symtom för pågående infektion, provtagning för covid-19, så kallat PCR-prov. Med vetskap om att man har en infektion kan smittspridningen minskas ytterligare i länet.
– När du ska provtas är det viktigt att tänka på att du räknas som smittsam tills du fått besked om negativt provsvar via 1177.se. Innan och efter provtagning gäller därför isolering i hemmet och att inte resa kollektivt. Vid själva provtagningstillfället måste du gå utevägen direkt till provtagningen och får inte gå in någonstans där du kan smitta andra, säger Gunlög Rasmussen.