Stabilt smittoläge i länet

Läget när det gäller smittspridningen av coronaviruset inom Region Örebro län är för närvarande stabilt. Såväl antalet bekräftade fall som sjukhusvårdade patienter minskar.
– Vi ser en fortsatt viss minskning av antal nya bekräftade fall varje vecka. Totala antalet fall är nu drygt 2 300. I nuläget utgör cirka hälften av de bekräftade fallen prover tagna på personal. Sedan en vecka tillbaka har provtagningen utökats med att även omfatta samhällsviktig personal i länet. Trots att fler testas har inte antalet positiva provsvar ökat, säger Anna Lange, biträdande smittskyddsläkare.

De senaste siffrorna över antalet fall är följande:

Antal bekräftade fall i Region Örebro län: 2 328
Covid-patienter på vårdavdelning: 18
Covid-patienter på intensivvårdsavdelning: 3