Visma: Kraftig ökning av nya företag i Örebro – “nyföretagandet i Sverige tagit fart igen”

I juni ökade antalet registreringar av nya företag i Örebro län med hela 95 procent. Efter nedgången i samband med coronakrisens utbrott har nyföretagandet i Sverige tagit fart igen, visar färsk statistik från Bolagsverket som Visma har sammanställt.

– Coronakrisen är inte över och många företag har det fortfarande tufft. Att det startas fler nya företag igen är ett ljus i mörkret som förhoppningsvis ger positiva signaler till Sveriges företagare att vi står inför en vändning, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Under juni månad registrerades 113 nya företag i Örebro län, en ökning med 95 procent jämfört med juni 2019, då länet fick 58 nya företag.

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. För att Sverige ska klara sysselsättning och välfärd även på sikt måste det hela tiden startas nya företag – särskilt i den speciella situation som vi befinner oss i just nu, säger Boo Gunnarson.

källa: Visma