Utebio och paintballbana – så vill unga utveckla Karlslund

Genom Örebro universitets Summer College har ungdomar tagit fram idéer på hur offentliga platser i Örebro kan göras tryggare och mer attraktiva. Nu ska projekten presenteras för stans politiker.

– Det har varit väldigt kul, och vi har lärt oss att samarbeta, säger deltagaren Rebecka Ahmeckovic.

Totalt 24 ungdomar som nyss slutat nian har under tre veckor sommarjobbat i projektet Summer College vid Örebro universitet. Ungdomarna kommer från någon av samarbetsskolorna i Linje 14.

Deltagarna blev tilldelade ett område som de fritt fick fundera på hur det kunde utvecklas. Rebecka Ahmeckovic, Tilda Borgström, Philip Lahdo och Marcus Joyce har tittat på hur Karlslund kan bli mer attraktivt. De vill bland annat se en paintballbana, utebio vid Karlslunds herrgård, och mer belysning för att göra området tryggare.

bildtext: I den bakre raden står Marcus Joyce och Tilda Borgström tillsammans med gruppens mentor Zara Stephen. Framför dem står Philip Lahdo och Rebecka Ahmeckovic.

källa/ foto: Örebro universitet

,