1,9 miljoner från regionen till kultur och föreningar

Det är nu klart vilka av länets kulturskapare och ideella föreningar som beviljas finansiellt stöd från Region Örebro läns kulturnämnd för att klara sig igenom den kris som coronapandemin medför. 48 kulturaktörer får dela på 1,5 miljoner kronor och 23 ideella föreningar delar på 350 000 kronor.
“Med våra stödpaket vill vi stödja kulturen i länet för att överbrygga den tid under vilken pandemin slår hårt mot kulturlivet”, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden Region Örebro län.

“Det handlar både om omställning under pandemin och om överlevnad så att det finns ett rikt kulturutbud att ta del av, när vår tillvaro förhoppningsvis återgår till det normala efter coronakrisen”, säger Torbjörn Ahlin.
,