Länsstyrelsen: Fortsatt tungt för många företag på grund av pandemin

Så här beskriver Länsstyrelsen i Örebro län läget för regionens näringsliv på grund av covid 19: “Betydande påverkan inom handel och industri. Läget är problematiskt för många företag i länet, men har slagit olika hårt mot olika branscher. Minskade transporter, export, import, tillgång till internationell handel samt beslut och åtgärder påverkar svenska företag och industrier. Antalet öppet arbetslösa har under våren ökat och är högre jämfört med samma period 2019. Länets företagare fortsätter att ansöka om stöd för korttidsarbete”.

Situation för vården: “Måttlig påverkanpå hälso- och sjukvård samt omsorg inom verksamheter i Örebro län. Läget är fortsatt ansträngt men under kontroll i länets kommuner, läget påverkas främst av personalsituationen där många nu är på semester. Smitta finns på fem särskilda boenden. Behovet av skyddsutrustning på lång sikt är fortsatt stort i länets kommuner. Den tidigare akuta bristen på skyddsutrustning kvarstår ej”.

källa: Länsstyrelsen Örebro län

,