Bra utbildning till grundskollärare – har rättat till brister

Utbildningarna till grundskollärare vid Örebro universitet är av hög kvalitet. Därmed finns det inte längre något skäl att ifrågasätta examenstillståndet. – Flera delar av utbildningen har utvecklats och förstärkts, säger dekan Thomas Denk.

Det var i april förra året som ungefär hälften av landets grundlärarutbildningar fick kritik av Universitetskanslerämbetet (UKÄ), och därmed riskerade att förlora rätten att utfärda examen. För Örebro universitets del ansåg utredarna att utbildningarna höll hög kvalitet i de flesta områden, men att det fanns brister i förhållande till de mål som studenterna ska nå.

Kritiken gällde för de två grundlärarutbildningarna med inriktning från förskoleklass till årskurs 3, och från årskurs 4 till 6. I våras redovisade Örebro universitet vilka åtgärder man tagit, och nu meddelar UKÄ att utbildningen håller hög kvalitet och att det inte finns någon anledning att ifrågasätta examenstillståndet.

– Det är mycket glädjande att vi har fått det fina omdömet. Efter granskningen har det utförts ett omfattande utvecklingsarbete av engagerade lärare och studenter. Flera delar av utbildningarna har utvecklats och förstärkts vilket gör att vi nu kan erbjuda en ännu starkare utbildning till studenterna, säger Thomas Denk, dekan med övergripande ansvar över lärarutbildningarna vid Örebro universitet.

källa: Örebro universitet