Färre smittade av virus – en patient får intensivvård

Trots att allt fler testas för covid-19 i Örebro län så fortsätter antalet nya positiva fall att minska. Det är också en fortsatt nedgång i antalet patienter som vårdas på sjukhus på grund av covid-19. En patient vårdas med intensivvård och fyra patienter vårdas på covid-avdelning.
– Den positiva trenden av smittspridningen fortsätter, men vi har fortfarande en smittspridning i samhället, säger Anna Lange, biträdande smittskyddsläkare i Region Örebro län.
– För att inte smittspridningen ska öka på nytt är det därför mycket viktigt att fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens råd om att hålla avstånd, vara noga med handhygienen och att stanna hemma om man är sjuk. Pandemin är inte över än.

källa: Region Örebro län