Örebro med i toppen på KRAV-rankning

34 procent av djuren i Örebro län var ekologiskt hållna 2019 och och 19 procent av jordbruksmarken användes för ekologisk odling och bete. Det ger sammantaget Örebro län en femte plats bland Sveriges 21 län i KRAVs ekorankning för djurhållning och jordbruksmark.  

– Örebro län ligger bra till när det gäller ekologisk djurhållning och kring snittet för ekologiska åker- och betesmarker. På en ekologisk och KRAV-godkänd gård ställs mycket höga krav på god djuromsorg, samtidigt som klimatpåverkan är mindre och den biologiska mångfalden är mycket större, säger Anita Falkenek, vd på hållbarhetsmärkningen KRAV.