Länsstyrelsen: Följer regler för att undvika smittspridning

Covidläget i länet fortsätter att ljusna vad beträffar sjukdomsbilden och trycket på vården i regionen och kommunerna. Efterlevnaden hos allmänheten av Folkhälsomyndighetens rekommendationer varierar men är i det stora hela bra, hävdar Länsstyrelsen Örebro.

– Tack vare ett förebyggande och aktivt arbete från länets kommuner, restauranger, campingplatser med mera  har vi hittills inte stött på några större brister vad beträffar efterlevnaden av rekommendationerna, kommenterar länsråd Anna Olofsson.

-Men även om efterlevnaden är god betyder det inte att vi kan lätta på restriktionerna. Det vi gör nu får betydelse för smittspridningen i höst. Vi måste fortsätta följa rekommendationerna, hålla ut och vara försiktiga. Vi på Länsstyrelsen fortsätter följa efterlevnaden i länet och de effekter vi ser av pandemin. 

källa: Länsstyrelsen Örebro 

,