Fåtal nya fall av smitta har rapporterats

Läget i Örebro län är fortsatt relativt lugnt när det gäller smittspridning av covid-19 i samhället. Varje vecka konstateras enbart ett fåtal nya fall.
Under förra veckan togs prover på drygt 1 200 personer i Örebro län med misstanke om covid-19. Av dessa hade bara två procent en pågående infektion.

– Det går åt rätt håll, men eftersom smittspridning fortfarande förekommer är det mycket viktigt att vi alla fortfarande håller avstånd, undviker större sociala sammanhang och är noga med att tvätta händerna, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

När det gäller antikroppstester visar en sammanställning från vecka 26 att sju procent av de provtagna har antikroppar. Provsvaren kommer från personer som skulle lämna blodprov av någon annan anledning på en vårdcentral under vecka 26. Personerna fick då ett erbjudande om att även ta ett antikroppstest för covid-19.

– Detta gjordes för att få en uppfattning om hur stor andel av länsinvånarna som har haft covid-19. Totalt analyserades prover från drygt 1 300 personer i länet. Sju procent av det totala antalet hade påvisbara antikroppar. I gruppen med personer över 70 år var det bara tre procent som hade påvisbara antikroppar. Det stämmer bra med att denna grupp i större utsträckning skyddat sig mot smittan, säger Gunlög Rasmussen.
källa: Region Örebro län