Ökning av smittade i åldern 20-30 år

Antalet positiva fall av covid-19 har ökat något i Sverige den senaste veckan. Samma trendbrott syns nu i Örebro län. Den mesta av ökningen sker bland personer i åldern 20-30 år. Inför den stundande helgen uppmanar regionens smittskyddsenhet alla att umgås med ansvar.

– Vi har en viss ökning av fall i regionen. Antalet analyserade prover per vecka ligger på oförändrad nivå, men den senaste veckan är 5-12 procent av proverna positiva jämfört med 0-4 procent föregående vecka. Det är tydligt att ökningen av antalet fall främst syns hos unga vuxna och framförallt bland dem i åldersspannet 20-30 år, säger Anja Rosdahl, överläkare på Smittskyddsenheten, Region Örebro län.


källa: Region Örebro län