Elever i årskurs 2 och 3 på gymnasiet ska plugga hemma – och på skolan

Om en vecka, den 17 augusti är det skolstart för de kommunala gymnasieskolorna i Örebro och åtgärder kommer att vidtas för att minska smittspridningen av covid-19.

Kommunen öppnar upp möjligheten till en anpassad och flexibel undervisning i höst som innebär att:

  • Eleverna i årskurs ett är på plats i skolan för ordinarie undervisning.
  • Årskurs två och tre fortsätter viss undervisning på distans.
  • Varje skola minskar andelen totala elever med cirka 1/3-del.

“Utgångspunkten är att skolorna kommer bedriva sin undervisning på plats, men med viss undervisning på distans för årskurs 2-3. Varje gymnasieskola kommer ha ett flexibelt förhållningssätt och beslutar själva om hur undervisningen kommer genomföras, då olika program/skolor/elever har olika förutsättningar.

Distansundervisning är en nödvändig åtgärd för att minska trängsel i lokaler och därmed skapa bättre förutsättningar för att ha en säker och trygg miljö för elever och lärare. Elever som är friska och inte har symtom ska vara i skolan när de inte har distansundervisning. Elever som har möjlighet uppmanas även cykla eller gå till skolan för minska risken för trängsel i kollektivtrafiken”.

källa: Örebro kommun