Ska sprida kultur vid vårdboenden – studieförbund går samman

Boende på vårdboenden och i trygghetsbostäder lever i stort isolerade till följd av den pågående pandemin. Detta kan leda till en ökad känsla av ensamhet och en vardag som står still. Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län och ABF Örebro län har beviljats stöd från Region Örebro län för att bjuda de boende på olika kulturinslag i syfte att sprida glädje och välmående.

Många människor lever idag isolerade, antingen på grund av att man bor på ett boende där det råder besöksförbud eller för att man tillhör en riskgrupp och måste avstå socialt umgänge. Denna isolering och sociala distansering är ett folkhälsoproblem som troligtvis kommer att leda till stora utmaningar, både nu och i framtiden.

Med stöd från Örebro Region län går SV och ABF samman för att försöka motverka den ensamhet som många av länets äldre upplever.

Från augusti till november kommer de, utifrån önskemål från länets vårdboenden och trygghetsbostäder, att kunna anlita kulturaktörer från hela länet som kommer för att underhålla. De kommer att bjuda på allt från musik till dans, teater, poesi och föreläsningar. Visionen är att främst anlita lokala kulturaktörer för att gynna det lokala kulturlivet.

Över 60 kulturarrangemang planeras att genomföras i minst sex av länets kommuner och kommer självklart att ske med hänsyn till rådande restriktioner och råd från myndigheterna.

– Vi vet att en stunds underhållning betyder mycket mer än bara tillfället vid genomförandet. Det ger något att se framemot och något att prata om och minnas efteråt, säger Fredrik Wallin, avdelningschef SV Örebro län.

källa: Studieförbundet Vuxenskolan

,