Fortsatt ökning av smittade i länet – inte kopplat till ökad provtagning

Sedan ett par veckor tillbaka ser vi nu en långsamt ökande trend med fler personer som testas positiva för covid-19 i Örebro län. Flest är i åldersgruppen 20-29 år. Totalt har nu 2 582 personer diagnosticerats med covid-19 i vårt län.
– Den trend vi ser med ökat antal smittade kan inte förklaras av ökad provtagning. Denna har legat på ungefär oförändrad nivå senaste veckorna, säger smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen.

– För att hitta de som är sjuka och därmed hålla nere smittspridningen är det viktigt att man testar sig för covid-19 genom att ta ett så kallat PCR-test och det gäller även om man bara har lindriga symtom. Regionen arbetar på att utöka antalet provtagningsstationer i länet men redan nu är möjligheten till testning god.