Länstrafiken jobbar för att minska trängsel på bussarna – “undvik rusningstrafiken”

Måndagen den 17 augusti startar undervisningen vid länets skolor samtidigt som många semesterfirare då vänder åter till sina arbetsplatser. Nu ber Länstrafiken resenärerna om hjälp för att undvika trängsel.
– Under sommaren har vi förberett oss på det här scenariot, och från Länstrafikens sida gör vi allt vi kan för att undvika trängsel på bussarna. Men vi styr inte över hur många som väljer att resa med oss, och vi måste alla hjälpas åt för att klara den här speciella situationen, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef inom Region Örebro län.

Det finns en viss möjlighet att kunna förstärka trafiken med extra bussar på de mest kritiska avgångarna. Länstrafiken har också haft dialog med länets utbildningsanordnare om vad som kan göras, och i Örebro kommun kommer till exempel en del av undervisningen för de äldre gymnasieeleverna att ske på distans. Även merparten av vuxenutbildningen runt om i länet kommer att bedrivas på distans.

– Vi uppmanar alla – skolelever, arbetspendlare och övriga resenärer – att om möjligt välja andra resealternativ än bussen. De pendlare som inte har andra alternativ än bussen bör se över möjligheten att flytta lite på arbetstiderna. Trycket på kollektivtrafiken bedöms vara som allra störst mellan klockan 7 och 8.15. Om man har möjlighet att förlägga arbetstiderna så att man åker strax före eller efter denna tid, så kommer det vara mycket betydelsefullt för att minska den potentiella trängseln på bussarna, säger Fredrik Eliasson.

källa: Region Örebro län