Så hyllas vårdpersonalen som kämpar mot smittan

”Som en symbolisk gåva till alla som arbetar inom sjukvården och som kämpat hårt under pandemin och fortsätter att kämpa…:” Med den motiveringen från Stiftelsen Sveriges Nationaldag kommer landshövding Maria Larsson på måndag, tisdag och onsdag att överlämna en svensk fana vardera till Karlskoga- och Lindesbergs lasarett samt till Universitetssjukhuset Örebro.
– Fanan är till alla inom och runt vården i vårt län för att visa hur tacksamma vi är över alla som ställt upp och som fortsätter att ställa upp under pandemin, säger landshövding Maria Larsson.

Huvudmän för Stiftelsen Sveriges Nationaldag är Sveriges alla 21 landshövdingar, Ordförande är riksdagens talman, Andreas Norlén.”Stiftelsen ska arbeta för att alla svenskar ska kunna känna och visa glädje och stolthet över sitt land, inte bara genom att fira nationaldagen utan också genom att berätta om hur mycket vi har att vara stolta över i landet”, heter det i programförklaringen.

källa: Länsstyrelsen Örebro län