Studenter nöjda med undervisning på distans

Studenter över hela världen har tvingats till distansundervisning på grund av coronapandemin. Nu visar forskning vid Örebro universitet att fyra av fem studenter vid europeiska lärosäten är nöjda med att arbeta på distans.

– Men många upplever begränsningar i tekniken, säger Sirajul Islam, docent i informatik.

Drygt 1 700 studenter från olika lärosäten i Europa, varav ungefär 300 från Örebro universitet, har svarat på Örebroforskarnas frågor. Undersökningen, som bestod av 90 frågor, gick att svara på via ett webbformulär under drygt 20 dagar i slutet av maj och början av juni.

– 85 procent av studenterna uppger att studierna går bra, och att de känner sig trygga med att studera via nätet. Men var tredje student rapporterar också att det finns tekniska hinder. Det handlar bland annat om långsamt internet, och brist på arbetsutrustning, säger Sirajul Islam.