Polisen kollar hastigheten utanför skolor

Den här startar skolorna igen efter sommaren och i samband med det har polisen varje år en samordnad trafiksäkerhetsinsats med fokus på trygghet och hastighet utanför bland annat skolor och förskolor.

“Trafikinsatsen pågår under hela veckan och kommer att följas upp både regionalt och nationellt. Runt många skolor är hastigheten begränsad till 30 km/h. Dessa hastighetsbegränsningar är satta utifrån den trafikmiljö som råder på platsen med många barn och ungdomar som korsar vägen”, skriver polisen i en information.

– Skolmiljön ska vara en säker plats även ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Även mycket små överträdelser påverkar trafiksäkerheten. Till exempel finns det en rimlig chans för en oskyddad trafikant att överleva en kollision med ett motorfordon i låga hastigheter. Därför är det viktigt att inte överskrida hastighetsgränsen vid dessa platser, säger Leif Svensson, chef för trafiksektionen i polisregion Bergslagen.

källa: Polismyndigheten