Landshövdingen: “Att hålla avstånd är att visa omtanke” – lägre nivå på smittspridningen

Det är fortsatt få personer inlagda med konstaterad coronasmitta. Och efter att spridningstakten ökat under två veckors tid har den gått ner och är tillbaka på liknande nivåer som vecka 32. Efterlevnaden av rekommendationerna varierar bland allmänheten. Detta framgår i den aktuella lägesbilden som vi skickat till regeringen.
– Det är viktigt att vi fortsätter hålla i och fortsätter att hålla ut. Att efterlevnaden varierar bland allmänheten kan leda till en ny våg av smitta vilket kan göra att pandemin och restriktionerna förlängs. Att hålla avstånd är att visa omtanke, säger landshövding Maria Larsson.

Länsstyrelsen gick upp i stabsläge i mars månad för att klara av olika typer av samhällsstörningar som covid-19 förde med sig. Även om det i denna veckas lägesbild är betydligt färre som behöver vård, så väljer Länsstyrelsen i Örebro län att ha kvar sin krisorganisation.