Moderaterna: “Bygg ett centrallager för skyddsutrustning vid flygplatsen”

“Under rådande pandemi har Örebro kommun och resten av landet ställts inför svåra utmaningar. En fråga som skapat debatt är lagerföring av skyddsmateriel till sjukvård och äldreboenden. Vi moderater lägger nu fram ett förslag till Kommunstyrelsen att se över möjligheten att bygga ett centrallager i anslutning till Örebro flygplats för just skyddsmaterial”.  

-Vi behöver lagerföring av skyddsmaterial för framtiden så vi säkerställer att det alltid finns vid behov, säger Anders Åhrlin kommunalråd (M). Området runt flygplatsen gör det möjligt att använda lagret tillsammans med andra Regioner och kommuner i de mellersta delarna av landet.  

-Jag betonar att det idag inte är någon kris kring skyddsmaterial i Örebro kommun, fortsätter Anders Åhrlin (M). Men vi har en möjlighet att uppvakta Regeringen samt statliga aktörer som MSB, Försvarmakten och Socialstyrelsen i denna fråga som skulle generera jobb och utveckla området kring flygplatsen i Örebro kommun. 

källa: Moderaterna Örebro kommun