Här är grupperna inom Örebro kommun som får ett extra lönelyft

Kommunledningen i Örebro har tillsammans med Vänsterpartiet kommit överens om att avsätta tio miljoner kronor årligen till en låglönesatsning. Satsningen innebär att åtta yrkesgrupper i kommunen kommer att omfattas av en höjning av lönen.

-För mig är det viktigt att medarbetarna i Örebro kommun har bra arbetsvillkor och rimliga löner. Därför gläder det mig att vi nu kan göra en särskild satsning på de yrkesroller som är lägre avlönade och som varje dag bidrar i våra verksamheter med sin kompetens och sitt engagemang, säger Kenneth Handberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

-Välfärden är samhällets ryggrad, utan den stannar Sverige. Under coronapandemin har allt fler insett vikten av att satsa på personalen inom vår välfärd. Det handlar till stor del om samhällsbärande yrken som är värda mycket mer än applåder. Därför gläder det mig som vänsterpartist att vi äntligen har fått igenom den här viktiga satsningen. För oss är det en viktig jämställdhetsfråga att yrken som främst är kvinnodominerade får en skälig lön, säger Martha Wicklund (V) kommunalråd.

-Arbetet mot ett jämställt samhälle kan inte stanna av, det känns bra att vi i Örebro kommun tar steg mot vidare jämställdhetssatsningar. Med en rättvisare lönesättning kan vi bidra till att fler känner sig trygga i sin vardag, säger Per-Åke Sörman (C) vice ordförande kommunstyrelsen.

Utifrån en analys av önskad lönestruktur med grund i Örebro kommuns arbetsgivarpolitiska lönestrategi för 2019–2021, har följande yrkesgrupper identifierats som aktuella:

  • Undersköterska
  • Personlig assistent
  • Barnskötare
  • Elevassistent
  • Fritidsledare
  • Fritidsassistent
  • Boendestödjare
  • Fordon- och maskinförare
,