Nyckelfonden delar ut fyra miljoner till forskning om corona

Nyckelfondens styrelse har beslutat att fördela fyra miljoner till coronaforskning. Det är fem forskningsprojekt inom Region Örebro län som får ta del av den extra utdelningen av forskningsbidrag. ”Det var angeläget att vi snabbt kunde ta ett beslut redan under pågående pandemi”, säger Bo Anderson, styrelseordförande i Nyckelfonden.

Ett av forskningsprojekten handlar om att undersöka varför patienter med covid-19 har så olika sjukdomsförlopp. Forskargruppen kommer att utgå från fyra olika patientgrupper med cirka 100 patienter i varje grupp. I den första gruppen ingår patienter som har intensivvårdats och i den andra gruppen de som har varit inlagda på sjukhus men inte fått intensivvård. De som har haft bekräftat virus men bara milda symptom ingår i grupp tre och i den sista gruppen ingår de som bor på äldreboende och har blivit smittade men inte har fått sjukhusvård.

– Vi har fyra grupper med studiedeltagare. De har väldigt olika sjukdomsförlopp och det vill vi forska om. Vi vill titta på vad det är som skiljer grupperna åt, säger Gisela Helenius, molekylärbiolog på laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och docent på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.