Smittkurvan har planat ut – men gruppen 20-29 år dominerar bland positivt testade

Den ökande trenden i antalet personer som testas positivt för covid-19 i Örebro län har planat ut. Antalet konstaterade fall ligger dock kvar på en förhöjd nivå jämfört med tidigare i sommar. Bland de personer som testas positivt är det fortfarande personer under 50 år som dominerar, framförallt gruppen 20-29 år.
– Skolorna har öppnat för höstterminen och fler återgår till sina arbeten. Den fortsatta smittspridningen understryker nu betydelsen av fortsatt följsamhet till folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga att hålla avstånd, tvätta händerna ofta, att undvika allmänna kommunikationsmedel om det är möjligt och att stanna hemma om man får symtom, även lindriga, säger Anna Lange, biträdande smittskyddsläkare.