Örebro kommun prisas för sitt sätt att bemöta kunder

Örebro kommun prisas nu för sitt kundbemötande. Kommunen är en av de som gjort den största positiva utvecklingen under ett år gällande bemötande inom kundservice. Detta enligt undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future.

“Servicecenter, som är medborgarnas första kontakt med kommunen har alltid haft en hög nivå på sitt kundbemötande. Under 2019 besvarades drygt 262 000 samtal. Det kan handla om allt från barnomsorg, äldreomsorg, sophantering, bygglov eller försörjningsstöd. Utmärkelsen är ytterligare ett bevis på att de som kommer i kontakt med kommunen är nöjda med sitt bemötande”.

­– Vi har arbetat utifrån målsättningen att alla som ringer in till oss ska få en effektiv och likvärdig service med ett gott bemötande, oavsett fråga och det ligger till grund för det fina arbete alla våra kommunvägledare gör dagligen. Under 2019 gjorde vi ett arbete kring vilka konkreta mätbara mål vi ska följa upp, för att nå vår övergripande målsättning. Ett av målen är att genom Brilliant Future’s mätverktyg följa vad våra kunder tycker om oss och den service vi ger. Målsättningen följs varje månad i resultatuppföljningar och kommunvägledarna är engagerade i diskussioner kring mål och resultat. Vår grundtanke är att vi ständigt måste arbeta med att utveckla och förändra våra arbetssätt för att möta medborgarnas behov och förväntningar. Våra kommunvägledares engagemang och kompetens är och har varit en av förutsättningarna för att nå ett så bra resultat. Vi är stolta över vår tredjeplacering och att vi står oss så bra i förhållande till den privata sektorn och andra organisationer. Det är en bekräftelse på att vi arbetar med rätt saker, på vår förändringsresa, säger Inger Jidenius, enhetschef Servicecenter och Astrid Jansson, enhetschef, kommunstyrelseförvaltningen.

Utmärkelsen är baserad helt på kundernas åsikter, där data från 130 svenska organisationer och tre miljoner kundundersökningar kartlagts. Örebro kommun tar hem tredjeplatsen i ”årets förändringsresa.”

Topp tre ”Årets förändringsresa” är:
1. Fora
2. Riksbyggen
3. Örebro kommun