Beslutet om restauranghögskolan flyttas fram – projekt påbörjas efter lokalt engagemang

“Utredningen, som gjordes under våren på universitetsstyrelsens uppdrag, har visat att nuvarande situation inte är långsiktigt hållbar för Restaurang- och hotellhögskolan. Därför startar Örebro universitet nu ett projekt för att utveckla verksamheten, säkra ekonomin – och ta tillvara det engagemang som medarbetare, bransch och region har visat. Agneta Blom, docent i statskunskap, leder arbetet”, skriver universitetet i en information.

– Under våren och sommaren har många uppmärksammat och engagerat sig i Restaurang- och hotellhögskolan – detta engagemang vill vi ta tillvara, säger rektor Johan Schnürer.

Under sommaren har detaljerna hamnat på plats och i fredags fick personalen information om projektet och en möjlighet att ställa frågor till Agneta Blom.

–  Jag är mycket glad att Agneta Blom med sin starka akademiska förankring, stora intresse för lednings- och utbildningsfrågor och gedigna utredningserfarenheter, åtagit sig detta viktiga uppdrag, säger rektor Johan Schnürer.

– Hon har dessutom ett mycket stort intresse för samverkansfrågor och en gedigen politisk erfarenhet som rönt respekt i skilda läger.

Agneta Blom är docent vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap och lämnar sitt uppdrag som kommunfullmäktiges ordförande i Örebro i oktober. Utvecklingsprojektets tidplan är inte klar men det beräknas pågå ett år och samtidigt kommer universitetet arbeta med frågor kring ekonomi, infrastruktur och lokaler.

Sammanlagt ger det styrelsen ett underlag för att fatta ett slutgiltigt beslut om lokalisering längre fram. På styrelsemötet i september ska universitetsstyrelsen fortfarande fatta ett inriktningsbeslut om Restaurang- och hotellhögskolans utveckling.

– Verksamheten vid Restaurang- och hotellhögskolan är viktig för Örebro universitet men har också stor regional och nationell betydelse. Jag är därför mycket glad över att få leda arbetet med att utveckla institutionen, säger Agneta Blom.

De utmaningar som lyfts i utredningen ska belysas utifrån konceptet: Grythyttan och Örebro – noder i ett gastronomiskt kunskapssystem.

– Vi vill undersöka nya möjligheter att kombinera Grythyttans gastronomiska tradition med Örebros akademiska styrkeområden – med goda möjligheter för externa aktörer att bidra, förklarar Agneta Blom.

källa: Örebro universitet

,