Fler tjuvåker på bussen – riskerar att antalet avgångar minskas

Antalet personer som tjuvåker med Länstrafikens bussar har ökat i spåren av coronapandemin. Det är något som i förlängningen riskerar att slå tillbaka så väl mot tjuvåkarna själva som mot de resenärer som gör rätt för sig.
– En stor del av vår verksamhet finansieras av biljettintäkter. Så det finns ett ganska tydligt samband mellan antalet sålda biljetter och den service vi kan erbjuda i form av bland annat antalet bussavgångar, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef inom Region Örebro län.

– När vi analyserar sommarens statistik ser vi att vi bötfäller betydligt fler resenärer än vad som var fallet i fjol, och det trots att det är färre som åker med oss för tillfället, säger Fredrik Eliasson.

Den statistik han nämner visar till exempel att i juni 2019 kontrollerades 6 332 resenärer av vilka 170 saknade biljett medan det i juni 2020 gjordes 3 476 kontroller med 544 bötfällningar som följd.I juli 2019 kontrollerades 5 137 resenärer jämfört med 2 226 resenärer samma månad i år. Antalet resenärer som åkte utan biljett var 97 år 2019 jämfört med 309 år 2020.

– Jag tycker det är tråkigt att det är så pass många som utnyttjar den situationen vi befinner oss i för egen vinnings skull. Visst, det kan vara lite besvärligare att betala än vad resenärerna är vana vid, men så svårt är det ändå inte, säger Fredrik Eliasson.

För att minimera risken för coronasmitta på länets bussar har en rad åtgärder vidtagits. Det handlar bland annat om stängda framdörrar och förbud mot att köpa biljett av föraren. Majoriteten av resenärerna gör trots detta rätt för sig, men det finns också en grupp som väljer att utnyttja situationen genom att strunta i att betala.

källa: Länstrafiken
,