USÖ får två akutintag – en för vuxna och en för barn

Just nu håller akutmottagningen i Örebro på att flytta in i H-huset. Den 1 september ska verksamheten vara redo att ta emot patienter i de nya lokalerna.
I och med att de nya lokalerna tas i bruk kommer det att öppnas två nya entréer:
Vuxna patienter till akutmottagningen tas från den 1 september emot vid nya akutentrén på den bortre gaveln på H-huset (gaveln mot campus).Patienter till barnakuten, belägen i D-huset, tas emot i en egen entré – entré D, belägen innanför H-huset, intill den gamla ordinarie akutentrén.

källa: Region Örebro län